Thứ năm, 21 Tháng 1 2021

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí?

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hoặc toàn bộ Trái Đất lên một mặt phẳng.

Trong việc giảng dạy và học tập địa lí, bản đồ giúp xác định vị trí, sự phân bố các đối tượng địa lí (như sự phân bố các dãy núi và độ cao của chúng, sự phân bố hướng chạy và chiều dài, phạm vi lưu vực của con sông, hoặc sự phân bố dân cư, các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn...).

Qua bản đồ người đọc còn biết được hình dạng, quy mô cùa các lục địa trên thế giới.

 

Logo biểu tượng, biểu trưng chính thức bản đồ Việt Nam, Vietnam Map

HTL Computer