Cửa Hàng Máy Tính HTL - Thành phố Kon Tum

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum

- Điện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr. Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : admin@maytinhhtl.com

- Facebook: Cá nhânFanpage

Bản đồ đường đi map máy tính htl computer KonTum

Liên Hệ
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2019

Bản đồ Việt Nam

Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí?

Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hoặc toàn bộ Trái Đất lên một mặt phẳng.

Trong việc giảng dạy và học tập địa lí, bản đồ giúp xác định vị trí, sự phân bố các đối tượng địa lí (như sự phân bố các dãy núi và độ cao của chúng, sự phân bố hướng chạy và chiều dài, phạm vi lưu vực của con sông, hoặc sự phân bố dân cư, các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn...).

Qua bản đồ người đọc còn biết được hình dạng, quy mô cùa các lục địa trên thế giới.

 

 

Cửa Hành Máy Tính HTL

- Địa chỉ:  302 đường Trần Phú, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Địện thoại: 0260.3867653 - 0905.015.899 Mr: Toàn

- Web: maytinhhtl.com - Email : admin@maytinhhtl.com

- Facebook: Cá nhânFanpage, Google Maps

Bản đồ đường đi máy tính HTL Kon Tum

Logo HTL Kon Tum

Bản đồ Việt Nam